Ramowy rozkład dnia

  DZIECI  3-4 LETNIE

                                    6.30 - 7.3O     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne,

                                                             konstrukcyjne, tematyczne, badawcze  - służące realizacji  podstawy programowej. Rozmowy w oparciu o oglądane  ilustracje. Ćwiczenia
                                                             ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne  itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie 
historyjek obrazkowych.
                                                             Prace porządkowo-  gospodarcze.

                                7.30 - 8.00       Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne

                                8.00 - 8.15      Zabawy ruchowe

                                8.15 - 8.30      Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

                                8.30 - 9.00      Śniadanie

                              9.00 - 11.00     Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

                                                          Zabawy dowolne w sali inicjowane przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela - zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym.

                                                          Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze

                           11.00 - 11.30      Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

                          11.30 - 12.00     Obiad

                          12.00 - 12.15     Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych

                          12.15 - 14.30     Odpoczynek na leżakach

                          14.30 - 14.45     Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku

                          14.45 - 15.00      Podwieczorek

                          15.00 - 17.00     Ćwiczenia  indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie

                                                      literatury dziecięcej , czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy ze  śpiewem, tematyczne,

                                                     dydaktyczne, konstrukcyjne, działania plastyczne. Rozchodzenie się dzieci

  7.30 - 12.30 - Realizacja podstawy programowej

 

                                                                                            DZIECI 5 - 6 LETNIE

                         6.30 - 7.30       Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem  i pisaniem.

                                                   Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania  przedszkolnego.

                                                   Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.  Słuchanie utworów

                                                   literatury dziecięcej, historyjki  obrazkowe. Prace gospodarczo- porządkowe

                      7.30 - 8.00        Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi

                     8.00 - 8.30         Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania

                      8.30 - 9.00       Śniadanie

                     9.00 - 11.00     Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu  prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania zgodnego

                                                z podstawą programową. Zabawy dowolne w sali  przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, zabawy w

                                                języku obcym. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa

                  11.00 - 11.30    Czynności higieniczno - sanitarne. Przygotowanie do obiadu.

                  11.30 - 12.00    Obiad

                 12.00 - 12.30    Mycie zębów . Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych

                  12.30- 14.00    Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i  werbalnej dzieci, praca indywidualna,

                                           zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr. Zajęcia dodatkowe. Zabawa ruchowa

                14.00 - 14.15   Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. 

                 14.15 - 14.30   Podwieczorek

                 14.30 - 17.00   Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości  dzieci, zabawy   i gry edukacyjne

                                            przy stolikach, z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne ,prace porządkowe w sali,

                                            praca korekcyjno - kompensacyjna w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.   Rozchodzenie się dzieci.

                                                                                                         7.30 - 12.30   Realizacja podstawy programowej