Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
w Przedszkolu Samorządowym nr 52
im. Kubusia Puchatka
Zespołu Przedszkoli nr 4 w Białymstoku
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodniczący: Marta Witczyńska

 

Zastępca przewodniczącego: Natalia Stepanowicz

 

Skarbnik: Tomasz Witczyński

 

Członek Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Krejza

 

Członek Komisji Rewizyjnej: Izabela Orzechowska

 

Członek Rady Rodziców: Piotr Bakun

 

Członek Rady Rodziców: Agnieszka Cylwik