LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszej placówki informujemy o konieczności podpisania OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 do godziny 15.00

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

od 24 luty do 5 marca 2021r. do godziny 15.00
złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2021r. do godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 marca 2021r. o godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 29 marca 2021r. do godz. 15.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca 2021r. do godz.15.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola


 

Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji oraz kryteriach naboru dostępne są też na stronie
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

 



 



Załączniki: